Rodzaje kontenerów lekkich

Kontener to urządzenie wielokrotnego użytku, którego zadaniem jest ochrona ładunków podczas transportu. Ich kształt, rozmiar i rozwiązania konstrukcyjne standaryzuje się tak, by zoptymalizować czas przeładunku i umożliwić ich przemieszczanie kilkoma rodzajami transportu.

Kontenery ze względu na wielkość i dopuszczalną przewożoną przez nie masę, możemy podzielić na:

Parametry poszczególnych konstrukcji są standardowe tak, by zapewnić przewóz kontenerów różnymi środkami transportu bez konieczności ich przeładowywania.

Masa kontenerów lekkich wraz z ładunkiem nie może przekraczać 2500kg. Kontenery średnie to urządzenia mieszczące się w przedziale masy 2500kg do 10 000 kg, natomiast ciężkie mogą ważyć jeszcze więcej, gdzie górna granica normy nie jest wyznaczona.

Kontenery lekkie budowa

Według klasyfikacji ISO kontenery wykorzystywane w transporcie nielotniczym możemy podzielić ze względu na charakter przewożonych ładunków, na:

Kontenery wytrzymywać znaczne obciążenia i piętrzenie do 9 warstw. Towary w ich wnętrzu można mocować, by zapobiec ich przemieszczaniu się. Kontenery lekkie mogą różnić się pod względem poszczególnych rozmiarów. Zazwyczaj osiągają długość 20 lub 40 stóp.

Kontenery uniwersalne, inaczej nazywane kontenerami ogólnego przeznaczenia, występują w typie zamkniętym i specjalizowanym. Składają się z głównej konstrukcji, a więc podstawy i słupków narożnych. Kontenery zamknięte dostępne są w wersjach z otwartym dachem dla towarów przekraczających wysokość kontenera standardowego lub tzw. flaty z otwieranym dachem i bokiem dla łatwiejszego rozładunku. Często możemy też spotkać się z kontenerami typu platforma, które przeznaczone są do ładunku towarów ciężkich i gabarytowych.

Kontenery specjalne przeznaczenie

Z kolei kontenery specjalne służą do transportu ładunków o indywidualnych wymaganiach. Wśród kontenerów specjalnych wyróżniamy między innymi izotermiczne, zbiornikowe, do ładunków sypkich.