Ładunki kabotażowe – charakterystyka

Kabotaż to metoda transportu towarów na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Jej zasady reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dn. 21 października 2009 r., dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Czym charakteryzuje się transport kabotażowy?

Zgodnie z zacytowanym wyżej rozporządzeniem, kabotaż to: „krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim”.

Dotyczyć będzie sytuacji, w której firma świadczy usługę transportową, jednocześnie nie mając swojej placówki w kraju docelowym. Doładunek towarów na terenie kraju innego niż kraj przewoźnika będzie niemożliwy przed pierwszym rozładunkiem dóbr wwiezionych do państwa, przyjmującego załadunek. Częściowy rozładunek stanowi jednocześnie rozpoczęcie przewozu kabotażowego. W trakcie kabotażu nie wolno zmieniać pojazdu, przy czym w trakcie jednego zlecenia, firma może wykonać tylko trzy takie przewozy.

Przykład transportu kabotażowego

Mechanizm proponowanego przez nas rodzaju transportu najlepiej zaprezentować na przykładzie.

Załóżmy, że załadunek towaru następuje w Polsce. Ciężarówka przejeżdża przez Niemcy bez zatrzymywania się, po czym następuje rozładownie towaru we Francji, a tym samym zakończenie międzynarodowej operacji. Z Francji ciężarówka ponownie, tym razem pusta, wjeżdża na teren Niemiec, gdzie odbywa się załadowanie towarów. Również na terenie Niemiec odbędzie się ich rozładowanie, a tym samym koniec kabotażu. Jeśli w Niemczech załadujemy towar z przeznaczeniem do Polski, będzie to początek kolejnej operacji międzynarodowej.

Wymagane dokumenty podczas transportowania ładunków kabotażowych

Aby przewoźnik mógł transportować ładunki kabotażowe musi posiadać licencję wspólnotową oraz list CMR, dotyczący przewozu międzynarodowego na teren państwa członkowskiego i listy przewozowe. Dokumenty te muszą zawierać następujące dane: nazwę, adres i podpis nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy, a także miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia. Wskazać w nich należy charakter przewożonych towarów, metodę ich pakowania, masę brutto i numery rejestracyjne pojazdu silnikowego oraz przyczepy.

Kabotaż to jedna z najbardziej opłacalnych metod transportowania różnego rodzaju ładunków, dlatego warto skorzystać z tej usługi, jeśli musimy zlecić transport na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.